Electrosmog Bescherming

Gepubliceerd mrt. 25, 22
6 min read

Straling Mobiele Telefoon Slecht Voor Gezondheid?

Harmonic Quantum Resonsance Technology - EMF health kaartElectrosmog Bescherming - emfhealthcard.com/nl/

Elektromagnetische velden komen voor rond hoogspanningslijnen, antennes, elektrische apparaten, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. In Nederland gelden regels voor elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden mogen niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels. Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen.

Elektromagnetische velden zijn niet radioactief Elektromagnetische velden hebben niet dezelfde effecten als radioactief materiaal wat ioniserende straling uitzendt. Ze beschadigen bijvoorbeeld geen weefsel of DNA.Limieten voorkomen schade aan gezondheid Als elektromagnetische velden sterk genoeg zijn, kunnen ze wel op andere manieren invloed hebben op een lichaam. Wat voor invloed dat is, hangt af van de frequentie van het veld.

Producten Ter Bescherming Tegen Elektrosmog

Hoogspanningslijnen zijn een voorbeeld van sterke velden met een lage frequentie. In Nederland is nergens een onveilige situatie onder de draden van een hoogspanningslijn. Antennes, zendmasten, wifi en mobiele telefoons veroorzaken velden met een hoge frequentie. Als deze velden sterk genoeg zijn, kan een lichaam daarvan te warm worden. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft daarom grenzen voor de maximale sterkte opgesteld.

Onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden Nog niet alle mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s op de lange termijn zijn bekend. Daarom doen verschillende organisaties hier onderzoek naar. Een overzicht van alle onderzoeken en hun resultaten staat op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Wetgeving voor elektromagnetische velden De Rijksoverheid heeft verschillende regels voor het plaatsen van hoogspanningsmasten en antennes.

Straling Gsm

Deze regels voorkomen dat burgers en werknemers onnodig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. (Bescherming tegen straling).

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of worden deze velden geabsorbeerd waardoor het lichaam opwarmt. Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten.

Elektromagnetische Straling

Ze noemen dit elektrohypersensitiviteit (EHS) (SPECIALE BROEKZAK BESCHERMT TEGEN STRALING). Nochtans is EHS geen erkende aandoening. Een nieuw Franse publicatie, die alle hypothesen die EHS trachten te verklaren onder de loep nam, vindt geen enkel verband tussen de klachten en elektromagnetische straling (2). (1) Hoe moeten we dit nieuws interpreteren? Sinds de opkomst van de eerste gsm’s in de jaren ‘80 wordt er zeer veel onderzoek verricht naar de effecten van elektromagnetische golven op de gezondheid.

In de decennia dat we massaal gebruik maken van draadloze communicatie (sinds de eerste gsm-toestellen) is er bovendien geen toename in hersentumoren vastgesteld. Er bestaan elektromagnetische golven die wel degelijk gevaarlijk zijn. Deze golven bestaan uit frequenties die ver boven die van het zonzicht vallen (10 x zo hoog en meer) en die in staat zijn elektronen te verwijderen uit chemische verbindingen, zoals ook geldt voor bv.

Is Elektromagnetische Straling Schadelijk Voor Gezondheid

De elektromagnetische golven voor GSM (G1 t/m G5 en toekomstig) liggen nog een factor 100. 000 maal lager dan het de frequentie van het zonlicht en vertonen daarmee geen enkel biologisch effect. Dat neemt niet weg dat een aantal mensen toch klachten hebben die ze toeschrijven aan de onzichtbare stralen.

Een wetenschapper van het Franse Max Weberinstituut hield alle hypothesen tegen het licht voor een kritische evaluatie. Geen enkele houdt stand. Zo werd totnogtoe niet aangetoond dat elektromagnetische golven het lichaam kunnen beïnvloeden - Is straling werkelijk schadelijk en hoe kan je je beschermen?. Mensen die beweren aan EHS te lijden, kregen bij een onderzoek exact dezelfde klachten wanneer ze niet werden blootgesteld aan elektromagnetische golven, dan wanneer ze er wel aan werden blootgesteld.

Electrosmog Neutraliseren

Zij schrijven deze klachten dan zelf toe aan EHS. De mens is steeds geneigd om een oorzaak te zoeken voor zijn problemen. Eén ding is zeker: de klachten zijn echt. Het is echter niet aangetoond dat ze veroorzaakt worden door elektromagnetische golven. Er moeten nog andere verklaringen zijn waarvan we vandaag er het fijne niet van weten.

‘RF-velden kunnen de cellen in je lichaam opwarmen’, weet Van Rhoon - Is straling werkelijk schadelijk en hoe kan je je beschermen?. Shutterstock Om je lichaam niet te veel te verwarmen, bestaan er richtlijnen voor de sterkte van die velden. In de praktijk wordt de grens van wat een mens aan opwarming kan verdragen zelden of nooit gehaald. Van Rhoon: ‘Als je langdurig belt met een mobiele telefoon is de temperatuurstijging in je hoofd lokaal een paar honderdste graden Celsius.’ Lichtflitsen zien door straling Van Rhoon: ‘Als je onder een hoogspanningslijn staat, gaat er een klein stroompje in je lichaam lopen.

Elektromagnetische Straling Gezondheid

Volgens de onderzoekers staat trouwens niet vast dat het daadwerkelijk door hoogspanningskabels komt of door iets wat daar toevallig mee samenhangt. Krijgen mobiele bellers een hersentumor? Dezelfde wankele aanwijzingen bestaan voor een relatie tussen kanker en blootstelling aan de elektromagnetische velden van je mobiele telefoon (Hoe kunnen we ons beschermen tegen elektromagnetische). Er zijn onderzoeken die laten zien dat mensen die veel mobiel bellen vaker een hersentumor krijgen.

Shutterstock Als het elektromagnetisch veld van een gsm inderdaad kanker veroorzaakt, dan zou je een toename van het aantal hersentumoren verwachten sinds we allemaal zo’n telefoon gebruiken. Van Rhoon: ‘Maar die toename is nergens te bespeuren.’ Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat mobiel bellen geen kanker veroorzaakt. ‘Maar we kunnen nog niet uitsluiten dat mobiel bellen hersentumoren kan veroorzaken.’Zekerheid over de risico's hebben we niet, Pas over tien jaar is er meer zekerheid over kleine risico’s, en er is zelfs een kans dat het twintig jaar duurt voordat een hersentumor zich openbaart.

Minder Straling In Huis - 10 Simpele Tips

Onderzoeken die wél iets vinden, wakkeren de angst voor elektromagnetische velden aan. Toch is dat niet direct nodig. Net als voor de klachten van elektrogevoelige mensen, is er geen biologisch mechanisme bekend waardoor ELF- en RF-velden op een indirecte manier kanker kunnen veroorzaken. Koffiedrinken is ook mogelijk kankerverwekkend, Uitsluiten dat iets klachten veroorzaakt is nu eenmaal lastig: je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat.

Experimenten kunnen soms ook door toeval afwijkende uitkomsten geven. ‘Als je maar genoeg studies doet, is er altijd wel eentje die wél een verband vindt’, zegt Van Rhoon (Bescherming tegen straling). ‘Aangezien een effect nog niet is uit te sluiten, noemen we het ‘mogelijk carcinogeen’. Maar goed, dat geldt ook voor barbecueën en koffiedrinken.

Bescherming Tegen Straling

Mobiele telefoons zijn conform strenge maatregelen ontworpen, waardoor de SAR maximumwaarde eigenlijk nooit wordt bereikt in het geval van gsm straling. 5G straling gezondheid 5G is de volgende generatie telecomtechnologie. De 5G-frequenties komen exact overeen met de frequenties van 3G en 4G, alleen heeft 5G nog een extra hoge frequentie.

Dit zou leiden tot meer blootstelling aan 5G straling. Elektromagnetische stralen, zoals 5G straling, worden uitgezonden tijdens het bellen en het internetten. Dit zijn allemaal laagfrequentie stralen - Bescherming tegen 5g. Lage frequenties kunnen de DNA van cellen niet beschadigen, in tegenstelling tot zonnestralen of radioactieve straling. Stralingen van netwerken kunnen dus geen ernstige ziekten veroorzaken.

Straling Van Mobiele Telefoons En Zendmasten

Wel duidelijk is het feit dat de overheid strenge stralingslimieten heeft gesteld, waardoor een straling van een netwerk - of bijvoorbeeld telefoonstraling - niet schadelijk mag zijn voor uw gezondheid. Straling mobiele telefoon beperken Hoewel u zich geen zorgen hoeft te maken over 5G straling, of telefoonstraling in het algemeen, helpen wij u toch graag een handje om blootstelling aan straling - in welke vorm dan ook - zoveel mogelijk te voorkomen.

Je Baby Beschermen Tegen Elektromagnetische Straling  Straling Beperken - Afschermen


Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

Houd uw mobiele telefoon buiten uw slaapkamer. Zet uw mobiele telefoon ’s nachts op vliegtuigstand. Gebruik uw mobiele telefoon voornamelijk bij goed bereik. Beperk telefoon straling door uw mobiele telefoon niet voortdurend aan de oplader te hangen. Aanbevolen voor u .

Navigation

Home

Latest Posts

Vergoeding Fysiotherapie Volwassene

Published Mar 29, 23
3 min read