Hsp

Gepubliceerd mrt. 09, 22
6 min read

Minder Straling In Huis - 10 Simpele Tips

Harmonic Quantum Resonsance - EMF health kaartDat Je Ziek Kunt Worden Van Je Mobieltje Is Een Feit

Bij testen van het water uit alle vier de huizen bleek dat het vitale water uit de woningen uitgerust met vitaliser, een score gaf van 100% (niet belastend dus) en water uit de andere twee huizen een score van 40% (zwaar belastend) liet zien. Mobiele telefoon en gezondheid. Door de Odijkse wijk Dalenoord loopt een hoogspanningsleiding met een sterkte van 150 kilo, Volt.

De onrust begon in 1994 toen bewoners constateerden dat er in de wijk erg veel mensen kanker hebben; in één straat heeft één op de twee woningen een geval van kanker gemeld. Na berichten in de plaatselijke pers meldden zich mensen uit Dalenoord met andere gezondheidsklachten en ongerustheid over gevallen van leukemie bij kinderen.

Hqr Technology

000 mensen) dat wonen binnen een straal van 50 meter van hoogspanningsleidingen bij kinderen de kans op leukemie verdubbelt. En in Odijk zwaaien de stroomkabels boven een kinderspeelplaats. Half juni werd een Odijks onderzoek van de GGD Zuid- Oost Utrecht openbaar. De conclusies, op basis van literatuuronderzoek en veld-onderzoek in Odijk, zijn uiterst geruststellend: de kankerincidentie in (heel) Odijk wijkt niet significant af in vergelijking met de gehele regio Midden-Nederland.

Verder ligt volgens de GGD de ‘berekende elektromagnetische veldsterkte’ ook in de woningen onder de hoogspanningslijn binnen de grenswaarden die de SEP en KEMA hanteren. Deze grenswaarden zijn afgeleid van internationale normen. “Niets aan de hand in Dalenoord”, meldde het Bunniks Nieuws op 3 juli. Toch lijkt het erop dat de Odijkse onrust gevolgen zal hebben.

Electrosmog Neutraliseren

Transformatorstations worden in de voormalige Sovjet-Unie honderd keer beter geïsoleerd dan in West-Europa. Amerika kent meer recent een vergelijkbaar geval, met grote gevolgen. Robert Strom werkte als ingenieur bij Boeing en voerde in de jaren tachtig onderzoek uit om de superraket MX (Star Wars) te beschermen tegen elektromagnetische pulsen. Drie jaar lang stond hij bloot aan hoge doses elektromagnetische straling.

Maar beide standpunten zijn nogal gedateerd en in het licht van recent onderzoek aan herziening toe. Er is geen zekerheid over schadelijkheid maar om aan alle twijfels een einde te maken zou vanuit het voorzorgsprincipe een bebouwingsvrije zone in aanmerking genomen kunnen worden. Bescherm je tegen straling. Het probleem hiermee in Nederland is dat steeds meer functies elkaar gaan verdringen of uitsluiten.

Straling Meten

Een voorbeeld van een apparaat dat tegenwoordig in bijna elk huishouden gevonden kan worden is de magnetron. Is elektromagnetische straling schadelijk voor gezondheid. Hieronder vind u een kort overzicht van onderzoek dat is gedaan naar de gevolgen van de straling van magnetrons. Magnetronstraling leidt er duidelijk toe dat talrijke voedingsbestanddelen als eiwitten en glucose op een onnatuurlijke manier uiteenvallen.

Straling Neutraliseren - EMF health kaartHoogsensitief Voor Straling

In melk en graan ontstonden nieuwe kankerverwekkende verbindingen, in andere plantaardige producten een toename van vrije radicalen. De chemische veranderingen in de voeding veroorzaakte bij de proefpersonen moeilijkheden met de spijsvertering, functiestoornissen in het lymfesysteem en een toename van kankercellen in het bloedserum. Dit verband werd al aangetoond in 1973 met dierproeven in de USA - Elektromagnetische straling.

Straling Beperken - Afschermen

Je Baby Beschermen Tegen Elektromagnetische Straling  Jezelf Beschermen Tegen Straling - emfhealthcard.com/nl/

De Zwitserse bioloog Hans U - Mobiele telefoon en gezondheid. Hertel en Berhard H. Blanc van de ETH in Lausanne hadden in 1991 in een vergelijkende studie bij hun proefpersonen na het genot van eten uit de magnetron veranderingen in het bloedbeeld geconstateerd “die lijken te wijzen op het beginstadium van een pathologisch proces zoals het zich laat zien bij het ontstaan van kanker.” Intussen zijn er wereldwijd zeer veel onderzoeksresultaten die de scepsis tegenover magnetronovens bevestigen.

Albert Popp daarentegen (hij onderzoekt ook ons vitale water) zou globale berekeningen willen vermijden, want het hangt er vanaf hoe men de magnetron gebruikt en waarvoor. “In geen geval met de magnetron ontdooien” raadt Popp aan, omdat daarbij de cellen vernietigd worden. Naar onze maatstaf lijdt de kwaliteit daar aanzienlijk onder” - Dat je ziek kunt worden van je mobieltje is een feit.

De Gevaren Van Straling Electrosmog

Deze raken vanuit hun toestand van onschadelijke coëxistenties in een fase van sterk pathogene ziekteverwekkers. Naar aanleiding van dit belangrijke resultaat in het prionenonderzoek is in 1998 de Nobelprijs uitgereikt (elektrosmog). Wilt u hier meer over weten klik dan hier. Wanneer men als wetenschapper met het oog op deze gegevens de openbare discussie over “BSE in rundvlees” volgt, in het bijzonder de toespitsing van dit thema in het laatste kwartaal van 2000, doemen enkele dringende vragen op die wijzen op een mogelijk belangrijk wetenschapstheoretisch en economisch-politiek verband: Waarom wordt voor de bevolking telkens het beeld van ”killervirus” staande gehouden, als dat het via infectie het rund en de mens kan bereiken? Waarom wordt nergens de vraag naar de veroorzaker van veranderingen ineiwitmoleculen gesteld? Waarom concentreren politieke maatregelen en wetenschappelijke probleemstellingen en daarbij ook het openbare standpunt zich op een obsessieve wijze puur en alleen op diermeel besmet voer? Waarom is bij alle openbare discussies het gezonde verstand blijkbaar uitgeschakeld, terwijl toch de vraag naar de oorzaak van factoren gesteld zou moeten worden? Waarom worden de resultaten van het prionen-onderzoek stelselmatig vermeden in de openbare discussies? Er zijn acht wetenschappelijke feiten, waaruit blijkt, totdat het tegendeel is bewezen, dat er op zijn minst een directe, aanwijsbare factor bestaat m.

het verband tussen BSE en de techniek die gebruikt wordt voor mobiele telefonie: BSE ontstaat door draaiende impulsen op gezonde moleculen, en niet door infectie met nieuwe virussen, Door het prionen-onderzoek kan nader omschreven worden dat het veranderingen van de in het organisme aanwezige onschadelijke eiwitmoleculen zijn, die de pathogene werking van prionen bewerkstelligen en niet het binnendringen van een nieuw virus - bescherming tegen straling.

Beperk De Straling Van Je Gsm

Op moleculair niveau zijn daarvoor slechts extreem kleine impulsen nodig, die anders niet in werking konden treden als hun effect op levende wezens niet ontplooid kunnen worden. Deze impulsen zorgen voor een enorme verandering in de vertakkingen en hebben een groot effect op het functioneren. Virussen kunnen een ziekte verwekken wanneer hun moleculaire vorm wordt getroffen door elektromagnetische impulsen:Sterische (sterisch = betrekking hebbend op de rangschikking van de atomen in de ruimte) moleculaire configuraties zijn de aan de biochemische bouwstenen eigen ruimtelijke posities van het molecuul in de ruimte - Mobiel bellen en straling.

De biochemische componenten van moleculen zoals van bijvoorbeeld gelatine (-C-C-N-C-C-N-C-C-N-C-C-) kunnen in de ene of de andere richting verstrengeld zijn, met deze of met die hoek; de chemische samenstelling verandert niet, maar de werking van het molecuul in het lichaam kan zeer verschillend zijn. Ook een breuk in het chromosoom, een bekend biologisch effect van a-thermische elektromagnetische velden, heeft haar oorzaak waarschijnlijk in de beschreven modificatie van de sterische moleculaire configuratie.

Straling Gsm

Schumann-golven, geomagnetische golven, solar golven, en micro-onweer, net als andere zoals invloeden door klimaats verandering. De aantrekkingskracht van deze velden is zo klein en overwegend in het a-thermische bereik, dat klaarblijkelijk zelfs nog gedachte-impulsen in staat zijn om immunologische sterische moleculaire configuraties te veranderen. Elektromagnetische impulsen bewerkstelligen moleculaire bouwsteen-veranderingen met lasereffect, Fractalen (zijn bij vergroting gelijkvorming aan het geheel.) Anders gezegd: Fractalen zijn kleine bouwstenen die de structuur van het geheel in zich hebben. straling neutraliseren.de hoekstand van een fractaal te veranderen, en zo’n vanuit grofstoffelijke visie als irrelevant lijkende impuls is dan voldoende om zich met groot effect op macroscopisch niveau als een serieuze verandering van het geheel te laten zien. Samenhang in het biologisch systeem, daar onder verstaat men de gelijkgerichtheid van een impuls, wat ook ten grondslag ligt aan het laserprincipe, waarbij een lage prikkel een groot effect veroorzaakt, berust op een fase-koppeling van fractale resonatoren.

Navigation

Home

Latest Posts

Vergoeding Fysiotherapie Volwassene

Published Mar 29, 23
3 min read